Sr.No Name Designation
1 Mr. Naveed Ahmed Senior Manager
2 Mr. Naveed Latif Manager
3 Mr. Syed Ali Raza Manager
4 Mr. Asma Naheed Deputy Manager
5 Mr. Muhammad Shaiq Deputy Manager
6 Mr. Waqas Amin Deputy Manager
7 Mr. Muhammad Asim Assistant Manager
8 Mr. Abdullah Hassan Assistant Manager
9 Mr. Abdul Mannan Executive
10 Ms. Iqra Abid Executive
11 Mr. Ali Numan Executive